Konserwacja i naprawa maszyn budowlanych jest niezbędna

Przeprowadzenie skutecznej konserwacji ciężkiego sprzętu jest niezbędne, niezależnie od tego, czy Twoja firma jest duża czy mała i niezależnie od branży, w której pracujesz.

Bardzo ważne jest, aby starać się zapobiegać wszelkim problemom technicznym, podejmując środki konserwacji zapobiegawczej, jednak w przypadku nieoczekiwanej awarii nadal trzeba starać się jak najlepiej je rozwiązać. Konserwacja korygująca to czynność techniczna przeprowadzana po wystąpieniu awarii, której celem jest przywrócenie uszkodzonego zasobu lub urządzenia do pełnego stanu roboczego poprzez naprawę lub, w przypadku niemożności naprawy, poprzez wymianę. Ze względu na reaktywny charakter, istnieje bardzo niewiele kosztów administracyjnych lub finansowych, dopóki coś nie pójdzie źle. Konserwacja korygująca polega na bardzo ukierunkowanym działaniu określonych elementów wadliwych instalacji lub urządzeń. Wymaga to bardzo ograniczonego, skomplikowanego planowania. Proces jest łatwy do zrozumienia, ponieważ wystarczy podjąć działanie tylko wtedy, gdy pojawi się jakiś problem. Będą chwile, w których zainwestujesz czas i pieniądze na planowanie, a strategia konserwacji zapobiegawczej będzie czymś znacznie więcej niż zwykłą próbą opóźnienia konserwacji naprawczej.

Poleganie na konserwacji naprawczej może być problematyczne, jeśli sprzęt nie jest monitorowany po zakupie, co prowadzi do większej liczby awarii, które są wysoce nieprzewidywalne i których przyczyna jest nieznana.

Mając takie podejście nie chronisz ani nie dbasz o sprzęt, a zatem skracasz żywotność swoich zasobów. Dlatego ważny jest mobilny serwis maszyn budowlanych. Konserwacja korekcyjna jest stosowana, gdy uważa się, że koszty naprawy w przypadku awarii będą niższe niż nakłady inwestycyjne wymagane na planowaną konserwację. Ale to nie zawsze się zdarza. Gdy wystąpi poważniejsza awaria, naprawa może być bardzo kosztowna i powolna. Duże okresy przestoju mają negatywny wpływ na reputację firmy, satysfakcję klienta, bezpieczeństwo oraz na zdolność do prowadzenia firmy efektywnie i produktywnie.

Previous article

Wdrażanie BHP w firmie