Ozon jako bardzo skuteczny środek dezynfekujący

Ozon O3 jest niestabilnym gazem, który ma bardzo krótki okres półtrwania.

Słowo ozon pochodzi od greckiego słowa zapach, gaz ten powstaje naturalnie w górnej atmosferze, gdzie jest gazem, który chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV, znamy to jako warstwę ozonową. Ozon występuje, gdy tlen O2 jest wystawiony na działanie światła ultrafioletowego lub na wysokie napięcie. Zapach, który czujemy po burzy, to właśnie ozon. To czysty środek dezynfekujący, który można również stosować w kontrolowanym środowisku do odkażania wody i powietrza. Gdy cząsteczki tlenu O2 są wystawione na działanie energii dzielą się, tworząc atomy O1. Pojedyncze atomy tlenu następnie rekombinują z innymi cząsteczkami O2 w strumieniu powietrza, tworząc ozon O3. Ponieważ ozon jest wysoce reaktywny, łatwo utlenia, czyli rozkłada materię organiczną. Kiedy ozon napotka inny związek, jeden atom tlenu oderwie się, przyczepi do związku i utlenia go. Ozon jest najskuteczniejszym dostępnym na rynku utleniaczem i środkiem dezynfekującym, który można bezpiecznie stosować w uzdatnianiu wody i powietrza. Prawidłowe użycie ozonu może być bardzo skutecznym narzędziem do walki z wirusami, bakteriami, alergenami czy też roztoczami. Generatory wytwarzają ozon poprzez sprężanie powietrza atmosferycznego, a następnie oddzielanie go i koncentrację tlenu.

Następnie tlen przepływa przez urządzenie generujące wysokie napięcie. Ozon jest bardzo uniwersalnym środkiem odkażającym, dlatego można go stosować praktycznie w każdym miejscu.

W przypadku stosowania tradycyjnych środków mogą one spływać do kanalizacji, czy też być nieprzyjemne w zapachu. Przy pomocy ozonowania można wykonać czystą dezynfekcję. Ozon można stosować w przypadku systemów oczyszczania ścieków, ponieważ dodaje rozpuszczony tlen do oczyszczanych ścieków, ale także doskonale sprawdzi się w przypadku kanałów wentylacyjnych, systemów klimatyzacji. Dzięki ozonowaniu można niszczyć i hamować rozwój grzybów i pleśni. Zatem jest to bardzo skuteczna dezynfekcja Warszawa jest miastem gdzie znajdziemy wiele firm zajmujących się ozonowaniem.