Jakie rodzaje długów ściągają komornicy?

Komornicy sadowi mają moc prawną do zajmowania i sprzedaży towarów w celu spłacenia długu. Mogą się zaangażować w egzekucję zadłużenia dopiero po tym, jak wierzyciel pozwie cię do sądu.

Komornicy zazwyczaj odwiedzają dom dłużnika, ale mogą odwiedzać dowolne nieruchomości, w których mieszka lub prowadzi firmę. Nie powinni odwiedzać miejsca pracy, chyba że jest to przedsiębiorca. Oprócz niezapłaconych grzywien z tytułu wyroków sądowych, komornicy egzekwują spłatę kilku innych rodzajów długów, w tym zaległości w płaceniu podatków, unikanie płacenia alimentów na dziecko, mandaty karne, nie spłacanie kredytów i pożyczek, zabezpieczenie spadku i inne. Policja może pomóc komornikowi w wykonywaniu pracy w niektórych okolicznościach, na przykład jeśli komornik zwrócił się do sądu o wydanie nakazu przymusowego wejścia, a sąd zgodził się, że policja może w tym pomóc. Policja może również towarzyszyć komornikowi, aby upewnić się, że nie ma zakłóceń w trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych czy eksmisji. Gdy komornik sporządzi listę twoich towarów i przejmie je, możesz zostać aresztowany, jeśli ukryjesz, usuniesz lub umyślnie uszkodzisz którykolwiek z tych towarów lub w agresywny sposób zakłócasz pracę komornika lub używasz przemocy. Możesz także zostać aresztowany, jeśli przeszkadzasz komornikowi, na przykład fizycznie powstrzymując go przed zabraniem przedmiotów do wystawienia na licytacji.

Gdy ludzie są eksmitowani ze swoich domów po przejęciu, sąd zwykle nakazuje komornikom upewnienie się, że przejęte mienie jest zwracane wierzycielowi. Zawiadomienie o eksmisji zostanie wysłane przez komornika, a każdy mieszkaniec nieruchomości zostanie poproszony o opuszczenie domu, a w skrajnych przypadkach nawet usunięci siłą w asyście policji. Oczywiście kontakt z komornikami nigdy nie będzie przyjemnym doświadczeniem, ale sytuacje przedstawione w telewizyjnych serialach i dokumentach często sprawiają, że wygląda to znacznie gorzej i dotyczy osób, które nie chcą polubownie spłacać zadłużenia. Komornik może również odwiedzić Twój dom z innych powodów, na przykład w celu doręczenia dokumentów sądowych lub zawiadomień i wezwań. Stronę, na podstawie której został napisany artykuł można znaleźć tutaj.