Stal do wykonywania zbrojeń budowlanych

Stal, jako tworzywo uniwersalne i wytrzymałe, wykorzystywane jest w wielu różnego rodzaju gałęziach przemysłu zarówno wydobywczego, jak i przetwórczego, od budownictwa do przemysłu elektromaszynowego.

Zwykle, ze stali uzyskuje się nie tyle produkt ostateczny, co tzw. półprodukty, które posłużyć mogą w fazie realizacji projektu. Jednymi z często pojawiających się w produkcji półproduktów, jakie powstają na bazie stali są pręty. Pręty wykonane ze stali, sprzedawane są w tzw. wiązkach, w jakie się je pakuje na potrzeby dystrybucyjne. Istnieją różne typy, w jakich znaleźć można pręty stalowe, dzięki czemu, możliwe jest dostosowanie materiału do rodzaju wykonywanego projektu pod praktycznie każdym względem. Pręty występują w najróżniejszych wariantach, które cechują się takimi odmiennymi cechami, jak: średnica, pole przekroju, masa przeliczana na 1 m, gatunek użytego surowca oraz długość pręta. Każdy z kryteriów wziąć należy pod uwagę decydując się na określony typ pręta. Docelowym przeznaczeniem prętów stalowych jest wykorzystanie w charakterze zbrojenia, jakie zależne jest od charakteru zleconego zadania. Stal do wykonywania zbrojeń budowlanych

W przypadku ustalonych odgórnie zleceń, projekt realizuje się wyłącznie na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Tym samym, także na podstawie konkretnych dokumentów, ustalić należy średnicę wykorzystywanego pręta stalowego. Zwyczajowo, średnica pręta wynosi ø10, ø12, ø14, ø16, ø20, ø25, ø28 lub ø32. Mimo, że są to najczęściej występujące wielkości średnicy, w jakiej występują pręty, możliwe jest także uzyskanie pręta o średnicy innej, mniej powszechnej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Firmy zajmujące się zbrojeniami, mogą obecnie wykorzystywać różnego rodzaju akcesoria, które ułatwiają prace, mogą być to przykładowo dystanse plastikowe pod zbrojenie, które pozwalają układać drut w odpowiedniej odległości. Wówczas można szybko wykonać odpowiednie zbrojenie, można także uniknąć błędów, przykładowo nieodpowiedniej szerokości pomiędzy poszczególnymi prętami żebrowanymi.

Previous article

Biuro rachunkowe za granicą