Specjalistyczna pomoc prawna

Prawnicy specjalizujący się w prawie cywilnym często udzielają porad dotyczących spraw spadkowych, uczestniczą w rozprawach, pomagają klientom w przygotowaniu wszystkich dokumentów, chcą uzyskać jak najkorzystniejszy wyrok.

Adwokaci z wieloletnim doświadczeniem wiedzą, jaką strategię należy przyjąć. Podczas pierwszego spotkania z klientem można określić jego potrzeby, możemy wybrać odpowiednią drogę na rozwiązanie sprawy, często może być to polubowne rozwiązanie problemu. Często porada prawna, która będzie udzielana na pierwszym spotkaniu, będzie wystarczająca, aby klient mógł poradzić sobie w sprawie spadkowej.

Specjalistyczna pomoc prawna

Dobry prawnik od spraw spadkowych

Prawnik może pomóc klientowi złożyć prawidłowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentować go w postępowaniu. W przypadku podziału spadku adwokat może dokonać podziału majątku pozostawionego przez zmarłego, także na etapie negocjacji przedsądowych, jak również przed sądem. Jeżeli spadkobiercy zgadzają się co do podziału, wówczas sprawa przebiega szybko, jednak kiedy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, wówczas sprawa spadkowa może być też skomplikowana i toczyć się przez dłuższy czas przed sądem.

Sprawy spadkowe mogą dotyczyć także przyjęcia lub odrzucenia spadku, niekiedy zmarły pozostawił długi spadkowe, wówczas będziemy musieli odrzucić spadek. W tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu terminów, prawnik może wytłumaczyć nam, jakie skutki prawne niesie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dowiemy się także, kto odpowiada za długi spadkowe, co będzie wiązało się z odrzuceniem spadku przez dalekich krewnych. Dzięki prawnikowi możemy uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe osoby zmarłej.

Niekiedy sprawy spadkowe mogą być skomplikowane, spadkobiercy nie będą zgadzali się co do podziału, dlatego dobry prawnik powinien posiadać doświadczenie, wiedzieć w jaki sposób zadbać o interesy klienta. Niekiedy ustalenie wartości spadków może budzić wątpliwości spadkobierców, może to dotyczyć przykładowo podziału nieruchomości, antyków i innych przedmiotów wartościowych.