Skanowanie obiektów 3D

Trójwymiarową reprezentację obiektu można wykonać od podstaw przy użyciu oprogramowania do modelowania 3D lub przy użyciu procesu skanowania 3D.

Skanowanie trójwymiarowe to proces analizy obiektu ze świata rzeczywistego, w celu zebrania wszystkich danych w celu cyfrowego odtworzenia jego kształtu i wyglądu. Dzięki temu procesowi obiekt może stać się modelem 3D, który może służyć jako podstawa projektu 3D, który zamierzasz opracować, ale może być również przydatny do rekonstrukcji, analizy lub symulacji pomysłów i projektów. Istnieją różne maszyny i metody skanowania obiektów 3D. Laserowe skanowanie 3D jest z pewnością najpowszechniejszą i najczęściej stosowaną techniką skanowania 3D. Cyfrowe uchwycenie kształtu obiektu za pomocą światła laserowego w celu uzyskania cyfrowej reprezentacji rzeczywistego obiektu. Te skanery 3D są w stanie mierzyć naprawdę drobne szczegóły i wychwytywać kształty o dowolnych kształtach, aby generować bardzo dokładne punkty odniesienia. Technika skanowania laserowego jest idealna do pomiaru i kontroli złożonych geometrii. Skanowanie obiektów 3D

Pozwala uzyskać pomiary i dane tam, gdzie jest to niepraktyczne tradycyjnymi metodami.

Skaner wykorzystujący światło lasera przypomina trochę aparat może uchwycić tylko to, co znajduje się w jego polu widzenia. W tym procesie kropka lub linia lasera jest rzutowana na obiekt z urządzenia, a czujnik mierzy odległość do powierzchni tego obiektu. Fotogrametria to nauka wykonywania pomiarów na podstawie zdjęć, dzięki temu także będzie można otrzymać bardzo dobre odwzorowanie 3D. Kiedy potrzebujemy bardzo dokładnego odwzorowania jakiegoś przedmiotu najlepszą technologią obecnie będzie skaning laserowy 3D. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać bardzo dokładny obraz cyfrowy w trzech wymiarach. Może być on przykładowo potrzebny do druku 3D. Kiedy jakaś część w naszym samochodzie czy urządzeniu ulegnie awarii, wówczas kiedy nie możemy jej dokupić możemy zeskanować, poprawić ewentualne pęknięcia w programie graficznym i gotowy model wydrukować.