Odpowiednie warunki dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zajęcia szkolne, które mogą być szczególnie trudne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wcześniej określanymi jako zespół Aspergera, obejmują interakcje społeczne, hałaśliwe lub nieuporządkowane otoczenie, intensywną stymulację sensoryczną i zmiany w codziennych rutynach.

Nieuporządkowane części dnia szkolnego, takie jak obiad, mogą stanowić największe wyzwanie. Wielu uczniów z autyzmem ma trudności z używaniem ołówka, długopisu i papieru do pisania, niektórzy mają trudności z organizacją i harmonogramem.

Odpowiednie warunki dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zalety wyboru szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem

Chociaż każde dziecko z autyzmem jest wyjątkowe, różne udogodnienia w szkole specjalnej mogą być pomocne, jak jasno ustalone i uporządkowane procedury, ostrzeżenie i przygotowanie na wypadek przewidywanych zmian, ćwiczenie strategii komunikacyjnych i kontaktów społecznych, ciche miejsce, w której uczeń może w razie potrzeby zrobić sobie przerwę, wizualne lub pisemne, a nie dźwiękowe instrukcje.

Osoby z autyzmem często wykazują dziwne lub powtarzające się zachowania. Na przykład, przed napisaniem słowa mogą trzykrotnie stuknąć ołówkiem, mogą chcieć tylko jeść białe jedzenie lub nosić tylko niebieskie ubrania. Powtarzalne zachowania dzieli się na dwie grupy. Tak zwane powtarzające się zachowania niższego rzędu to ruchy, takie jak machanie rękami, wiercenie się z przedmiotami lub kołysanie ciałem oraz wokalizacje, takie jak stękanie, okrzyki lub powtarzanie pewnych fraz. Powtarzające się zachowania wyższego rzędu obejmują cechy autyzmu, takie jak rutyny i rytuały, naleganie na identyczność i intensywne zainteresowania.

W zależności od lokalizacji i sytuacji zachowania te mogą wydawać się uciążliwe, na przykład, jeśli uczeń wielokrotnie podskakuje na swoim miejscu lub krzyczy podczas zajęć. Dlatego szkoła specjalna dla dzieci z autyzmem warszawa może być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ placówka i kadra nauczycieli i terapeutów jest przystosowana do pracy z dziećmi z zaburzeniami.