Druk 3d to rozwiązanie na miarę XXI wieku

Temat wydruku 3d jest w ostatnim czasie bardzo popularny i nośny.

Nie powinno to dziwić, gdyż jest to technologia, która nie dawno wydawała się możliwa jedynie w produkcjach sains fiction. Zrewolucjonizowała ona w pewnej mierze rynek medyczny w obszarze protetyki, stopniowo przejmując koleje obszary. Technika ta w oficjalnym nazewnictwie określana jest jako addytywna, czyli polegająca na przyroście poszczególnych warstw w procesie druku. Po raz pierwszy zastosowano ją w 1984 roku i od tego czasu cały czas ewoluuje, niosąc ze sobą, coraz to nowe możliwości. Należy jednocześnie pamiętać, że pojęcie druku 3d nie jest jednoznaczne i kryje się pod nim wiele możliwości i zastosowanych metod. Różne są również techniki oraz materiały, z których można wykonać konkretne trójwymiarowe obiekty.

Druk 3d to rozwiązanie na miarę XXI wieku

Z czego wynika fascynacja technologią druku 3d?

O tym, że druk przestrzenny wpływa na wyobraźnię ludzi, świadczy fakt, że pojawia się on dość często jako temat w filmach, czy popularnych serialach będąc często tematem głównej fabuły. Pokazuje ona, że w świecie i nauki i nowoczesnych technologii nie ma rzeczy niemożliwych. Wydrukowana proteza jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyłaby się z filmem o terminatorze, a dziś z powodzeniem zastępuje tą prawdziwą, minimalizując jednocześnie koszty jej zakupu.  To ograniczenie kosztów jest szczególnie ważne np. w przypadku protez u dzieci, które szybko rosną, a tym samym muszą być one często wymieniane. Jak już wspomniano, możliwość zastosowania różnych technik pozwala na tworzenie prostych detali, ale także bardziej skomplikowanych i wytrzymałych struktur.
Wiele cennych uwag i wiadomości na temat tego czym jest druk 3 i jakie ma zastosowanie, można znaleźć na stronie wydruk 3d. Można tam również zlecić usługę wydruku 3d dopasowaną indywidualnych potrzeb. W przypadku tej technologii imienne traktowanie każdego zlecenia jest bardzo istotne, gdyż nie ma tu jednego szablonu, czy modelu, który by się sprawdził przy każdym projekcie.